Skäggklustret

Kvantifierbar demokrati

Posted in Intellektuella dumheter, internkritik, piratpartiet by Skäggklustret on 2010/10/04

I Staten kritiserar Platon demokratin starkt. Han påpekar flera, enligt honom, negativa konsekvenser av ett demokratiskt statsskick. En av dessa, menar han, är att ”gubbar” försöker efterlikna de unga, för att inte framstå som ”obehagliga och despotiska”. Skäggklustret är benäget att hålla med – en av de största nackdelarna med demokrati är ju helt klart att det leder till färre obehagliga gubbar.

Med detta som utgångspunkt, kan demokratiseringsnivån i en stat kvantifieras genom att mäta antalet obehagliga, despotiska gubbar per capita. Höga värden innebär låg grad av demokratisering, och värdet noll innebär total demokrati. Genom att applicera samma resonemang, kan man även mäta demokratiseringsnivån i organisationer, såsom Piratpartiet. Inte bara mäta dock, utan även påverka; Kunde några despotiska, obehagliga gubbar identifieras, kunde ju demokratiseringen öka genom att organisationen gjorde sig av med dem.

Annonser