Skäggklustret

Vi är anonyma av en anledning

Posted in piratpartiet, Uncategorized (precis som vi) by Skäggklustret on 2010/08/12

Patrik ”Sikevux” Greco skriver på sin blogg att han startat en ”Anti-Cluster Task Force”. Först på hitlistan har han oss, och sedan Framtidsklustret. Han verkar tycka att kluster, särskilt anonyma sådana, utgör någon form av hot mot partiet. Vi kan inte tala för någon annan, men vad Skäggklustret beträffar vill vi klargöra några saker beträffande vår anonymitet.

Till att börja med är vi inte främst anonyma för vår egen skull. Piratpartiet här väldigt (väldigt) högt i tak, vilket gör att vi egentligen inte behöver vara oroliga för att råka ill ut om vi ventilerade våra åsikter med våra namn bakom. Nej, problemet är snarare att vi skulle kunna tjäna på det, eller åtminstone se ut som att vi gjorde det. Partipolitiken är ett hårt spel, både innanför och utanför organisationerna, och faktioner bildas lätt när enskilda personer börjar prioritera sina egna maktpositioner och det kan skada partiet. Skäggklustret kan inte väljas till eller tillsättas till förtroendepost – men personerna i det kan. Skulle vi vara öppna med vår kritik skulle det vara ett sätt att profilera oss som personer inom partiet. Det skulle skapa ett egenintresse för oss att vara kritiska mot delar av partiet, att idka internkritik för internkritikens skull. En sådan utveckling skulle dels urvattna själva kritiken – den skulle ju inte längre kunna tas endast som en oskyldig synpunkt – dels riskera att dela partiet genom att befästa olika falanger. Dessutom skulle det kunna göra att våra åsikter togs på för mycket eller för litet allvar endast på grund av vilka vi är. ”Det där måste vara strunt, det är ju de där stollarna som säger det”, alternativt ”Det här måste ju vara vettigt, om det är de här som säger det”.

Låt oss citera oss själva från vårt introducerande inlägg: ”För att bevara integriteten av våra idéer och argument är anonymiteten en grundläggande förutsättning. Vi tjänar ingenting på det här projektet, och har inga ambitioner att göra det heller – inte mer än att piratrörelsen mognar som organisation och kan gynna samhället på ett effektivare sätt.”

Vi är inte säkra på vad för typ av ”dialog” det är som Sikevux vill föra, men vi är alltid öppna för kommunikation. Förutom här på bloggen kan vi även nås via mejl på skaggklustret kanelbulle gmail.com eller via twitter på @skaggklustret. Vi vill dock understryka, om det av någon anledning inte redan var klart, att vi inte är intresserade av att röja våra identiteter. En pirat om någon borde förstå vikten av anonym kommunikation och skydd från åsiktsregistrering. Varken Piratpartiets eller Ung Pirats medlemsregister är offentliga, och vad är de om inte macrokluster på den politiska arenan?

På precis samma sätt är Skäggklustret ett kluster inom piratrörelsen. En grupp människor som valt att gå samman för att sprida sina åsikter i ett (i det här fallet) politiskt sammanhang. Liksom övriga macro- och microkluster inom piratrörelsen är Skäggklustret även en social gemenskap. Vi pratar piratpolitik med varandra, vi pratar opiratsk politik med varandra, vi pratar om våra liv, våra drömmar, våra farhågor, om vilken kommersiealiserad bit megafonkultur som kan vara värt att konsumera, och ibland snackar vi bara skit med varandra. Att då få vårt existensberättigande ifrågasatt finner vi en smula… egendomligt. Osmakligt rent av. Vi existerar för att vi behövs, men också bara för att vi vill och kan. Vi skulle kunna åberopa trepiratsregeln, men även utan ser vi ingen anledning att behöva rådfråga utomstående huruvida vi skall få umgås och blogga anonymt eller inte.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är ett kluster i det svenska piratska etablissemanget, i den mån man nu kan tala om ett sådant, på samma sätt som Piratpartiet, Ung Pirat, Telecomix, Juliagruppen, La Quadratur du Net, Pirate Party International och alla piratpartier och piratska ungdomsförbund i andra länder är en del av det globala politiska etablisemanget (spretigt och ocentraliserat som det är). Vi anser inte att vi behöver fråga om lov för att få finnas. Att häva vår anonymitet skulle skapa en intressekonflikt inom klustret och skapa onödiga rivaliteter inom piratrörelsen. Skäggklustret kan inte väljas eller tillsättas till någon post, och skall inte förvandlas till en arena för oss som personer att stärka sina positioner. Opinionsbildning är, för att låna en metafor från vår käre ungdomsförbundsordförande, som att pissa i motvind: Det är inte den som pissar som är viktig, utan pisset.

Skäggklustret vill inte vara en maktfaktor; vi vill vara en röst.

Annonser

Tillåt oss att presentera oss

Posted in Uncategorized (precis som vi) by Skäggklustret on 2010/03/23

Skäggklustret är en mystisk organisation inom piratrörelsen. I detta kluster ingår anonyma aktörer inom piratrörelsen; vi ämnar driva vår dolda agenda, vilken innefattar internkritik åt alla håll i interndebatten. Vi vill styra diskussionen ifrån ställningskriget för att istället försöka föra en konstruktiv dialog med medlemmar, funktionärer och partitoppar.

Skäggklustret är ett sammansvetsat kollektiv. I denna grupp fungerar vi inte som individer, utan beståndsdelar i ett kluster. När vi samarbetar är det inte som självständiga enheter, utan som flyttbara beståndsdelar av en större helhet. Interna gräl inom rörelsen riskerar alltmer att bli prestigetävlingar, vilket vi vill motverka. För att bevara integriteten av våra idéer och argument är anonymiteten en grundläggande förutsättning. Vi tjänar ingenting på det här projektet, och har inga ambitioner att göra det heller – inte mer än att piratrörelsen mognar som organisation och kan gynna samhället på ett effektivare sätt.

I egenskap av kritiker, är det inte mer än rätt att vi själva är öppna för kritik. All form av återkoppling uppmuntras därför, och postas fördelaktligen i kommentarer på vår blogg eller i öppna bloggposter. För sluten kommunikation kan vi nås på skaggklustret@gmail.com.

Tagged with:

Skäggkupp

Posted in Uncategorized (precis som vi) by Skäggklustret on 2010/03/17
Under den kommande förbundskongressen och superveckan för Ung Pirat och Piratpartiet kommer skäggklustret vara allestädes närvarande. Vi kommer att träffas under veckan och diskutera vår dolda agenda. Vårt skäggkluster finns överallt, där du minst anar det. Vi ser dig, och du ser oss, även om du inte vet det.

Vill du delta finns det bara en väg att gå, den långa och hårda vägen.
Kontaktuppgifter: