Skäggklustret

Att stå för sitt språk

Posted in 1 by Skäggklustret on 2010/04/16

Skäggklustret har märkt att det är många pirater som tycker att man bör stå upp för det ena eller andra. Det tycker inte skäggklustret. Stå upp gör man nämligen på engelska; på svenska står man för sin sak. Vi vill därför rikta några missunnsamma tankar mot de oaktsamma bloggare som låtit denna föraktansvärda anglicism infiltrera deras ordförråd.

Annonser

Tillåt oss att presentera oss

Posted in Uncategorized (precis som vi) by Skäggklustret on 2010/03/23

Skäggklustret är en mystisk organisation inom piratrörelsen. I detta kluster ingår anonyma aktörer inom piratrörelsen; vi ämnar driva vår dolda agenda, vilken innefattar internkritik åt alla håll i interndebatten. Vi vill styra diskussionen ifrån ställningskriget för att istället försöka föra en konstruktiv dialog med medlemmar, funktionärer och partitoppar.

Skäggklustret är ett sammansvetsat kollektiv. I denna grupp fungerar vi inte som individer, utan beståndsdelar i ett kluster. När vi samarbetar är det inte som självständiga enheter, utan som flyttbara beståndsdelar av en större helhet. Interna gräl inom rörelsen riskerar alltmer att bli prestigetävlingar, vilket vi vill motverka. För att bevara integriteten av våra idéer och argument är anonymiteten en grundläggande förutsättning. Vi tjänar ingenting på det här projektet, och har inga ambitioner att göra det heller – inte mer än att piratrörelsen mognar som organisation och kan gynna samhället på ett effektivare sätt.

I egenskap av kritiker, är det inte mer än rätt att vi själva är öppna för kritik. All form av återkoppling uppmuntras därför, och postas fördelaktligen i kommentarer på vår blogg eller i öppna bloggposter. För sluten kommunikation kan vi nås på skaggklustret@gmail.com.

Tagged with:

Skäggkupp

Posted in Uncategorized (precis som vi) by Skäggklustret on 2010/03/17
Under den kommande förbundskongressen och superveckan för Ung Pirat och Piratpartiet kommer skäggklustret vara allestädes närvarande. Vi kommer att träffas under veckan och diskutera vår dolda agenda. Vårt skäggkluster finns överallt, där du minst anar det. Vi ser dig, och du ser oss, även om du inte vet det.

Vill du delta finns det bara en väg att gå, den långa och hårda vägen.
Kontaktuppgifter: